Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv způsobu využití povrchu na klima v regionálních modelech
Thesis title in Czech: Vliv způsobu využití povrchu na klima v regionálních modelech
Thesis title in English: Influence of land-use on climate in regional models
Key words: klima, regionální model, využití povrchu
English key words: climate, regional model, land-use
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Supervisor: Mgr. Michal Belda, Ph.D.
Author:
Guidelines
Seznámit se s regionálním klimatickým modelem RegCM a jeho implementací na KFA. Srovnat dlouhodobé simulace s idealizovaným nastavením způsobu využití povrchu (les, tráva) v Evropě a vyhodnotit vliv na klima. Práce je vhodná pro studenty bakalářského stupně studia s možností budoucího zapojení do mezinárodních projektů.
References
Model RegCM: http://users.ictp.it/~regcm/

IPCC (2013) Working Group I Contribution to the IPCC Fifth Assessment Report (AR5), Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva, Switzerland.

Jacob et al (2013) EURO-CORDEX: new high-resolution climate change projections for European impact research Regional Environmental Change, Springer Berlin Heidelberg, 2013, 1-16
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html