Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium mechanických vlastností hořčíkových slitin pomocí in-situ experimentálních metod
Thesis title in Czech: Studium mechanických vlastností hořčíkových slitin pomocí in-situ experimentálních metod
Thesis title in English: Investigation of deformation mechanisms in magnesium alloys by in-situ experimental methods
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: project
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.04.2018
Date of assignment: 19.04.2018
Guidelines
1. Seznámení se problematikou mikrostruktury hexagonálních materiálů
2. Studium mikrostruktury pomocí rastrovací elektronové mikroskopie (SEM)
3. Sledování vývoje mikrostruktury během mechanického namáhání v SEM a současné měření AE

Sledování vývoje mikrostruktury v reálném čase a jeho korelace s mechanickými vlastnostmi patří mezi pokročilé experimentální přístupy, které pomáhají lépe pochopit deformační chování materiálů. V práci se zaměříme na studium vývoje mikrostruktury během tahového a tlakového namáhání. Souběžně s deformačním testem budeme sledovat vznik deformačních pásů a dvojčat v SEM a zaznamenat akustickou odezvu studovaného materiálu.
References
[1] G. Garces, K. Máthis et al., Combination of in-situ diffraction experiments and acoustic emission testing to understand the compression behavior of Mg-Y-Zn alloys containing LPSO phase under different loading conditions, Int. J Plast. 2018, DOI: 10.1016/j.ijplas.2018.03.004
[2] T. B. Britton, A. J. Wilkinson, Stress field and geometrically necessary dislocation density distributions near the head of a blocked slip band Acta Mater. 60 (2012) 5773-5782.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html