Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Multiplatformní implementace WPF
Thesis title in Czech: Multiplatformní implementace WPF
Thesis title in English: Cross-platform WPF implementation
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS)
Supervisor: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 08.03.2018
Date of assignment: 08.03.2018
Confirmed by Study dept. on: 20.03.2018
Guidelines
WPF je framework pro tvorbu uživatelských rozhraní, který je díky svým funkcím a prezenci na všech současných vydáních operačního systému Microsoft Windows velice populární. Vhodný je jak pro tvorbu podnikového, tak multimediálního, ale i herního uživatelského rozhraní. Dostupnost je ovšem vázána na platformu Windows.
Cílem této práce je rozšíření existující práce "MonoGame knihovna pro tvorbu GUI ve stylu WPF", a to především o abstrakci v klíčových oblastech tak, aby bylo možné tuto knihovnu provozovat na různých platformách. Konkrétně bude práce ve finále obsahovat implementaci pro platformy MonoGame a SkiaSharp pod Xamarin Forms. Dále bude knihovna rozšířena o možnost deklarování uživatelského rozhraní pomocí XAML, animace, transformace a styly. Součástí práce budou také zlepšení v oblasti podpory ovládacích prvků. Důrazem práce by mělo být následování obecně známého WPF API jak jen to bude možné.
References
Nathan, Adam. WPF 4 Unleashed. Indianapolis, Ind.: Sams, 2010, ISBN 9780672331190

Reed, Aaron. Learning XNA 4.0. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2010, ISBN 9781449394622
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html