Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Generation and detection of quantum turbulence in He II by second sound
Thesis title in Czech: Generování a detekce kvantové turbulence v He II pomocí druhého zvuku
Thesis title in English: Generation and detection of quantum turbulence in He II by second sound
Key words: supratekuté helium, kvantová turbulence, druhý zvuk
English key words: superfluid helium, quantum turbulence, second sound
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Low Temperature Physics (32-KFNT)
Supervisor: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.
Author:
Advisors: RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.
Guidelines
Práce je experimentálního charakteru a vyžaduje zvládnutí základů nízkoteplotního experimentu. Bude prováděna v Laboratoři supratekutosti KFNT pod vedením vedoucího práce a konzultanta. Jde v zásadě o to kvantovou turbulenci druhým zvukem nejen detekovat, ale i potřebně silným signálem o vhodné frekvenci generovat - tento postup tepelně generované kvantové turbulence bude v naší laboratory použit zcela nově. Očekáváme, že takto generovaná turbulence by měla být čistě kvantového, tzv. Vinenova typu, tj. charakterizovaná neuspořádaným klubkem kvantovaných vírů.
References
L. Skrbek a kol. Fyzika nízkých teplot, Matfyzpress
Tilley Tilley Superconductivity and superfluidity
Landau Lifschic: Fluid dynamics
Milne and Thomson: Theoretical hydrodynamics
Donnelly: Quantized vortices in helium II
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html