Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Chytrý termostat pro platformu STM32
Thesis title in Czech: Chytrý termostat pro platformu STM32
Thesis title in English: Smart thermostat on STM32
Key words: Internet věcí, embedded programování
English key words: Internet Of Things, embedded programming
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS)
Supervisor: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 15.12.2017
Date of assignment: 15.12.2017
Confirmed by Study dept. on: 21.12.2017
Date and time of defence: 06.09.2018 09:00
Date of electronic submission:19.07.2018
Date of submission of printed version:20.07.2018
Date of proceeded defence: 06.09.2018
Reviewers: prof. Ing. Petr Tůma, Dr.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je vytvořit firmware pro platformu STM32 chovající se jako termostat. Konkrétní použité zařízení bude STM3210C-EVAL board s ARM Cortex-M3 procesorem, který má 64 KB SRAM paměti a 256 KB flash paměti. Mimo jiné se na tomto boardu nachází Ethernetová přípojka, LCD displej a joystick. Uživatel bude moci s tímto zařízením komunikovat pomocí joysticku a LCD displeje, nebo přes webové rozhraní. Nastavit lze časové intervaly a teplotu, kterou má termostat v těchto intervalech udržovat. Jak na displeji, tak přes webové rozhraní bude zobrazena aktuálně naměřená teplota společně s přednastavenou teplotou. Navíc bude mít uživatel ještě možnost podívat se na přehled všech intervalů, popřípadě je libovolně měnit. Do zařízení nebude připojen žádný kotel - chování termostatu bude jen simulováno. K vývoji budou pro abstrakci hardware použity knihovny od výrobce, LwIP a FAT knihovny od třetích stran.
References
STM3210C-Eval board (dokumentace, uživatelský manuál) - www.st.com/en/evaluation-tools/stm3210c-eval.html

CubeF1 (knihovny Hardware Abstraction Layer a FAT) - www.st.com/en/embedded-software/stm32cubef1.html

LwIP knihovna - www.nongnu.org/lwip
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html