Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Bytí k smrti: smrt a časovost ve filosofii Martina Heideggera
Thesis title in Czech: Bytí k smrti: smrt a časovost ve filosofii Martina Heideggera
Thesis title in English: Being-Towards-Death: Death and Temporality in Martin Heidegger’s Philosophy
Key words: Heidegger|smrt|konečnost|bytí k smrti|autenticita|úzkost
English key words: Heidegger|death|finitude|being-towards-death|authenticity|anxiety
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.12.2017
Date of assignment: 07.12.2017
Confirmed by Study dept. on: 15.12.2017
Date and time of defence: 04.09.2018 09:00
Date of electronic submission:03.08.2018
Date of submission of printed version:03.08.2018
Date of proceeded defence: 04.09.2018
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem této práce bude vyložit Heideggerovu koncepci smrti jakožto nejvlastnějšího ‚moci být‘ pobytu a časovosti jakožto smyslu bytí pobytu. Pokusíme se ukázat, jakým způsobem spolu tyto fenomény souvisí, a odpovědět na některé námitky, které lze proti této koncepci vznést. Základem pro naše zkoumání bude především Bytí a čas, kde je uvedená problematika rozpracována, ale zaměříme se i na navazující přednáškový cyklus Základní problémy fenomenologie, v němž se Heidegger věnuje otázkám, které měly být tématem závěrečné části Bytí a času, která však nakonec nebyla publikována.
References
HEIDEGGER, Martin. Bytí a čas. Přeložil I. Chvatík, P. Kouba, M. Petříček a J. Němec. Praha: OIKOYMENH, 1996.
HEIDEGGER, Martin. The Basic Problems of Phenomenology. Translation by A. Hofstader. Indiana University Press, 1988.
DASTUR, Françoise. Čas a druhý u Husserla a Heideggera. Přeložil K. Thein a M. Sedláčková. Praha 1992.
DASTUR, Françoise. Smrt. Esej o konečnosti. Přel. M. Pokorný. Praha 2017.
DASTUR, Françoise. Heidegger et la question du temps. Paris 1990.
WHITE, Carol J. Time and death: Heidegger's analysis of finitude. Aldershot 2005.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html