Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Studium nových antiferomagnetických polovodičů
Thesis title in Czech: Studium nových antiferomagnetických polovodičů
Thesis title in English: Studies of new antiferromagnetic semiconductors
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.
Author:
Guidelines
1. Připrava monokrystalů vybranéch materiálů
2. Ověření kvality vzorků pomocí elektronové mikroskopie (lze online) a rentgenové difrakce
3. Měření magnetických vlastnotí a elektrického odporu v širokém oboru teplot (lze online)
4. Vyhodnocení dat a prezentace výsledků
5. Sepsání práce


References
Bude upřesněno na základě konzultací
Preliminary scope of work
Práce je experimentálního charakteru - nicméně lze řešit distanční formou - kvalitní rešrší - online měření a zpracování dat.
Projekt je zaměřen na připravu a charakterizaci antiferomagnických materiálů typu CuMnAs, NaMnAs ve formě monokrystalů. Student/ka připraví vhodnou metodou vzorky a provede jejich charakterizaci pomocí elektronové mikroskopie a rentgenové difrakce. Dále bude měřit fyzikální vlastnosti na aparaturách PPMS v širokém oboru teplot (2 K - 1000 K) a magnetickým polí až 14 T.
Student/ka se seznámí s prací v moderních laboratořích a zároveň svou prací přispěje k řešení aktuálně studované problematiky.
Předpokládá se spolupráce s kolegy a studenty FUUK MFF v rámci měření magnetooptických vlastností na vybraných monokrystalech.


V práci je možné pokračovat v rámci magisterského studia, ale zároveň respektujeme právo studentky/studenta na změnu tématu, školiteky/školitele, nebo volbu jiného oboru.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html