Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 307)
Assignment details
  
Taxi service back-end
Thesis title in Czech: Back-end k systému správy taxi služeb
Thesis title in English: Taxi service back-end
Key words: Taxi, Ruby on Rails, Web aplikace
English key words: Taxi, Ruby on Rails, Web application
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS)
Supervisor: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.11.2017
Date of assignment: 10.11.2017
Confirmed by Study dept. on: 22.11.2017
Date and time of defence: 27.06.2019 09:00
Date of electronic submission:17.05.2019
Date of submission of printed version:17.05.2019
Date of proceeded defence: 27.06.2019
Reviewers: RNDr. David Bednárek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem této práce je vytvořit službu, která bude poskytovat API pro ostatní části systému - tvoření a správa objednávek, správa řidičů, dispečerů. Systém bude mít na starosti efektivní rozdělování objednávek mezi řidiče a jejich přerozdělování při různých situacích. Součásti této části práce je také nastavení vývojových procesů a nakonfigurování služeb potřebných pro vývoj (deploying, bug reporting, systém monitoring, zálohování).
References
Ruby, http://guides.rubyonrails.org/, http://api.rubyonrails.org/
Ruby, http://ruby-doc.org/core-2.4.1/
Dokumentace testovacího frameworku http://rspec.info/documentation/
Docker, https://docs.docker.com/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html