Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 283)
Assignment details
   Login via CAS
Trajektorie protonů v urychlovači LHC - rozšíření vizualizace o analyzační nástroj
Thesis title in Czech: Trajektorie protonů v urychlovači LHC - rozšíření vizualizace o analyzační nástroj
Thesis title in English: Proton trajectories at the LHC - extending visualization with an analytical tool
Key words: optika urychlovače, Easy Tracker, analysis tool
English key words: accelerator optics, Easy Tracker, analysis tool
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D.
Author:
Guidelines
Student se seznámí se tématy:
- základy optiky uruchlovačů
- nástrojem Easy Tracker
- připraví analyzační nástroj dovolující vykreslení základních charakteristik, jako jsou kinamatická rozdělení, akceptance v závislosti na vzdálenosti of interakčního bodu a jejich korelace

References
Komárek, T.: Visualization of particle tracks in an accelerator magnetic field, Olomouc, 2013. Bakalářská práce. UPOL - Univerzita Palackého v Olomouci,Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální fyziky

https://indico.cern.ch/event/368071/contributions/871919/attachments/731815/1004058/Komarek-EasyTracker.pdf

Jiráková, K.: Návrh optiky zlepšující akceptanci detektoru ALFA pro difrakční protony, Olomouc, 2014.Bakalářská práce. UPOL - Univerzita Palackého v Olomouci,Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální fyziky

Wille, K.; translated by J. McFall: The Physics of Particle Accelerators: An Introduction. Oxford University Press, 2001.

Schmuser, P.: Basic course on accelerator optics. Aarhus, Denmark: CERN, ACCELERATOR SCHOOL, September 1986.

ROOT Reference Guide, In: ROOT Data Analysis Framework, available online: http://root.cern.ch/root/html/

gnuplot, http://www.gnuplot.info/

Preliminary scope of work
Pro návrh vhodné optiky urychlovače a/nebo tvaru detektoru je velmi užitečné mít rychlý vizualizační nástroj, ukazující tvar svazku podél jeho trajektorie. Za tímto účelem byl, v rámci bakalářské práce, vyvinut EasyTracker. Původním záměrem byla kombinace vizualizace a analyzačního nástroje. Vizualizace byla úspěšně dokončena a již mnohokát se ukázalo o jak užitečný nástroj se jedná. Nicméně k realizaci analyzačního nástroje nedošlo, přesto, že ani v jeho případě není pochyb o jeho využití.
Student se seznámí se tématy:
- základy optiky uruchlovačů [využití znalosti elektromagnetismu]
- nástrojem Easy Tracker [programování v C++]
- připraví analyzační nástroj dovolující vykreslení základních charakteristik (např. použitím ROOT-u nebo gnuplot-u), jako jsou kinamatická rozdělení, akceptance v závislosti na vzdálenosti of interakčního bodu a jejich korelace.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html