Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Selekce relevantních stavů v jaderných ab-initio výpočtech
Thesis title in Czech: Selekce relevantních stavů v jaderných ab-initio výpočtech
Thesis title in English: Importance-sampling methods in nuclear ab-initio calculations
Key words: ab-initio jaderné metody|no-core shell model|relevantní stavy
English key words: no-core shell model|importance sampling|diagonalization
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: Mgr. František Knapp, Ph.D.
Author:
Guidelines
Student se seznámí s problematikou ab-initio jaderných modelů pro výpočty energetických spekter lehkých jader. Cílem práce je implementace a porovnání dvou metod [1,2] pro výběr relevantních bázových stavů v rámci tzv. Symmetry-adapted no-core shell modelu [3,4].
References
[1] R. Roth, P. Navrátil Phys. Rev. Lett. 99 (2007).
[2] D. Bianco, F. Andreozzi, N. Lo Iudice, A. Porrino, and F. Knapp, Phys. Rev. C 85, 034332.
[3] T. Dytrych et al. Comp. Phys. Comm 207,202 (2016).
[4] Launey K. D. et al, Prog. Part. Nucl. Phys., 101-136, (2016).


Preliminary scope of work
Problematika tzv. ab-initio výpočtů jaderných vlastností je v posledních dekádách úzce spjata s masivním rozvojem výpočetních kapacit. Jadernou mnohočásticovou úlohu lze efektivně přeformulovat na problém konstrukce Hamiltonovské matice a hledání jejích vlastních čísel a vektorů. Typické pro problémy v jaderné fyzice je, že dimenze Hamiltonovských matic pro středně těžká jádra převyšují výpočetní možnosti největších superpočítačů a je nutné je proto efektivně redukovat. Toho lze docílit využitím relevantních symetrií Hamiltoniánu nebo vhodným odhadem "relevance" bázových stavů na základě poruchové teorie. Řešitel prozkoumá kombinaci těchto postupů pro některá lehčí jádra.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html