Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Vnořování sítí v simulaci velkých vírů
Thesis title in Czech: Vnořování sítí v simulaci velkých vírů
Thesis title in English: Grid nesting in Large Eddy Simulation
Key words: large eddy simulation, grid nesting, turbulence, computational fluid dynamics
English key words: large eddy simulation, grid nesting, turbulence, computational fluid dynamics
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Supervisor: Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.
Author:
Guidelines
Cílem práce bude vytvořit rešerši o použití metody vnořování sítí (grid nesting) v simulacích velkých vírů (LES) s důrazem na simulace atmosférické turbulence. Dále pak provedení a vyhodnocení výpočtů pomocí modelu ELMM v městské oblasti zaměřenou na vyhodnocení přínosu vnořování pro přesnost a rychlost výpočtu..
References
Sullivan, P.P., McWilliams, J.C. & Moeng, CH. Boundary-Layer Meteorol (1996) 80: 167. https://doi.org/10.1007/BF00119016

Moeng, C., J. Dudhia, J. Klemp, and P. Sullivan, 2007: Examining Two-Way Grid Nesting for Large Eddy Simulation of the PBL Using the WRF Model. Mon. Wea. Rev., 135, 2295–2311, https://doi.org/10.1175/MWR3406.1

G. Ercolani, C. Gorlé, C. Corbari, M. Mancini, RAMS sensitivity to grid spacing and grid aspect ratio in Large-Eddy Simulations of the dry neutral Atmospheric Boundary Layer, In Computers & Fluids, Volume 146, 2017, Pages 59-73, ISSN 0045-7930, https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2017.01.010.

Britter, Schatzmann (2007) QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT OF MICRO-SCALE METEOROLOGICAL MODELS, COST Action 732, COST Office, ISBN: 3-00-018312-4, https://mi-pub.cen.uni-hamburg.de/fileadmin/files/forschung/techmet/cost/cost_732/pdf/GUIDANCE_AND_PROTOCOL_DOCUMENT_1-5-2007_www.pdf
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html