Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Kvantilové mapování
Thesis title in Czech: Kvantilové mapování
Thesis title in English: Quantile mapping
Key words: Rozdělení reálné náhodné veličiny; kvantily; funkční závislost na parametru
English key words: Real random variable distribution; quantile; functional dependence on a parameter
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Author:
Guidelines
Porovnávání rozdělení pravděpodobnosti dvou reálných náhodných veličin
vede na porovnávání kvantilů.
Zajímá nás vlastně zobrazení, které mapuje kvantily jednoho rozdělení
na kvantily rozdělení druhého.

Práce bude věnována otázce,
jaké vlastnosti má tato mapovací funkce pro používané třídy rozdělení;
např. rodina normálních rozdělení, gama rozdělení.
References
[1] Anděl, Jiří: Základy matematické statistiky. Carolina-preprint, Praha, 2002.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html