Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Možné mohutnosti řetězců a antiřetězců ve svazech rozkladů
Thesis title in Czech: Možné mohutnosti řetězců a antiřetězců ve svazech rozkladů
Thesis title in English: Possible cardinalities of chains and anti-chains in partition lattices
Key words: mohutnost, řetězce, anti-řetězce, rozklad, svaz
English key words: cardinality, chains, anti-chains, partition, lattice
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Algebra (32-KA)
Supervisor: doc. Mgr. Pavel Růžička, Ph.D.
Author:
Guidelines
V článku [1] studujeme možné délky maximálních řetězců a anti-řetězců ve svazu všech rozkladů dané nekonečné množiny. Výsledek často závisí na zvoleném modelu teorie množin. Cílem práce bude zpracovat a případně rozšířit dosažené výsledky.
References
[1] Avery, J. E., Moyen, J.-E., Růžička, P., and Simonsen J. G., Chains, Antichains, and Complements in Infinite Partition Lattices. Submitted to Algebra Universalis.
[2] Baumgartner, J. E., Almost-disjoint sets, the dense set problem and the partition calculus. Annals of Mathematical Logic 10, 401 – 439, 1976.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html