Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Stanovení anabolických androgenních steroidů ve farmaceutických přípravcích získaných na černém trhu
Thesis title in Czech: Stanovení anabolických androgenních steroidů ve farmaceutických přípravcích získaných na černém trhu
Thesis title in English: Determination of Anabolic-Androgenic Steroids in Pharmaceutical Products Obtained on the Black Market
Key words: anabolické steroidy, HPLC-MS/MS
English key words: anabolic steroids, HPLC-MS/MS
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Analytical Chemistry (31-230)
Supervisor: RNDr. Petr Kozlík, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 05.10.2017
Date of assignment: 05.10.2017
Date of electronic submission:26.08.2019
Date of submission of printed version:26.08.2019
Date of proceeded defence: 10.09.2019
Reviewers: doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Anabolické steroidy neboli anabolické androgenní steroidy (AAS) jsou syntetické deriváty látky podobné mužskému hormonu testosteronu. Tyto látky jsou využívány po desetiletí k léčbě různých typů onemocnění. Spíše než pro své terapeutické využití jsou anabolické steroidy spojovány převážně s dopingem ve sportu, zejména v oblasti kulturistiky. Ačkoliv je prodej a distribuce AAS zakázána, jsou tyto látky běžně k dostání u dealerů, nebo prostřednictvím internetových obchodů. Takto získané AAS velmi často neobsahují danou látku (mohou obsahovat jiné, levnější AAS), nebo obsahuji odlišné množství, než je uvedeno na obalu, což je spojeno s velmi vážnými zdravotními riziky. Tématem této práce bude vývoj analytické metody používající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii ke stanovení vybraných AAS v různých lékových formách (tablety a olejové přípravky). Součástí práce též bude validace vyvinuté metodiky. Během vykonávání práce se student naučí zacházet s nejpoužívanější instrumentální analytickou technikou – HPLC, naučí se správně vyhodnocovat a interpretovat data
Zájemci prosím kontaktujte: Dr. Petra Kozlíka, katedra analytické chemie, místnost 105. kozlik@natur.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html