Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Retenční chování polárních peptidů na vybraných kolonách v hydrofilní interakční kapalinové chromatografii
Thesis title in Czech: Retenční chování polárních peptidů na vybraných kolonách v hydrofilní interakční kapalinové chromatografii
Thesis title in English: Retention behavior of polar peptides on selected columns in hydrophilic interaction liquid chromatography
Key words: HPLC, LC/MS, HILIC, proteomika, separace, peptidy, HALO Penta-HILIC, Acquity BEH Amide
English key words: HPLC, LC/MS, HILIC, proteomics, separation, peptides, HALO Penta-HILIC, Acquity BEH Amide
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Analytical Chemistry (31-230)
Supervisor: RNDr. Petr Kozlík, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 05.10.2017
Date of assignment: 05.10.2017
Date of electronic submission:14.05.2019
Date of submission of printed version:14.05.2019
Date of proceeded defence: 05.06.2019
Reviewers: RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Vývoj léčivého přípravku ve farmaceutickém průmyslu má mnoho fází. Jednou z nich je testování stability léčiva. Během výroby, skladování a při užívání je léčivo vystaveno mnoha fyzikálně-chemickým a mikrobiologickým vlivům, které mohou způsobit změnu jeho vlastností. K méně závažným změnám patří například ztráta integrity a posléze změna biologické dostupnosti nebo změna vzhledu lékové formy. Dalším projevem bývá například ztráta účinnosti látky. Závažným důsledkem nestability přípravku je vznik toxických látek rozpadem účinné nebo pomocné látky. Stabilitní studie je jedním z požadovaných dokumentů již při registraci léčiv a jejím hlavním cílem je určit optimální podmínky skladování, obalový materiál a dobu expirace. Cílem této práce bude vyvinout a optimalizovat metodu vysokoúčinné kapalinové chromatografie vhodnou ke stanovení čistoty a obsahu vybrané aktivní farmaceutické látky v pevné lékové formě a provést stabilitní studii daného léčiva. Během vykonávání práce se student naučí zacházet s nejpoužívanější instrumentální analytickou technikou – HPLC, naučí se správně vyhodnocovat a interpretovat data a získá správnou laboratorní praxi ve farmaceutické analýze. Daná práce bude vykonávána ve spolupráci s přední farmaceutickou firmou – Zentivou.

Zájemci prosím kontaktujte: Dr. Petra Kozlíka, katedra analytické chemie, místnost 105. kozlik@natur.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html