Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 283)
Assignment details
   Login via CAS
Energetická kalibrace detektorů v experimentu DANCE
Thesis title in Czech: Energetická kalibrace detektorů v experimentu DANCE
Thesis title in English: Energy calibration of individual detectors in the DANCE experiment
Key words: DANCE experiment; kalibrace
English key words: DANCE experiment; calibration
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
Author:
Guidelines
Naše skupina se účastní zpracování dat z radiačního záchytu neutronů, která se měří detektorem DANCE v Los Alamos National Laboratory, který je složen ze 160 menších scintilačních detektorů. Ukazuje se, že pro korektní zpracování dat je důležitá velmi pečlivá energetická kalibrace. Náplní navrhovaného projektu by byla automatizace této kalibrace - tedy navržení algoritmu a jeho implementace pomocí programu v C++/Root.
References
M. Weigand et al., PHYSICAL REVIEW C92, 045810 (2015)
B. Baramsai et al., PHYSICAL REVIEW C87, 044609 (2013)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html