Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Příprava monokrystalů slitin s magnetickou tvarovou pamětí
Thesis title in Czech: Příprava monokrystalů slitin s magnetickou tvarovou pamětí
Thesis title in English: Synthesis and characterization of magnetic shape memory alloys
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.
Author:
Guidelines
1. Seznámení se s chodem laboratoří
2. Připrava monokrystalů vybraných materiálů se zaměřením na magnetické fáze
3. Ověření kvality a složení vzorků
4. Měření fyzkikálních vlastností (dle časových možností studentky/studenta)


References
Bude upřesněno na základě konzultací
Preliminary scope of work
Práce je experimentálního charakteru.
Projekt je zaměření na přípravu a charakterizaci Ni2MnGa ve formě monokrystalů. Student/ka připraví vhodnou metodou vzorky a provede jejich charakterizaci pomocí elektronové mikroskopie a rentgenové difrakce, případně se seznámí měřením některých fyzikálních vlastností.

Student/ka se seznámí s prací v moderních laboratořích a zároveň svou prací přispěje k řešení aktuálně studované problematiky.
Více na: http://kfkl.cz/cs/nabidkapraci
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html