Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 266)
Assignment details
   Login via CAS
Optimalizace rozmístění zásob v skladových lokacích
Thesis title in Czech: Optimalizace rozmístění zásob v skladových lokacích
Thesis title in English: Optimization of Stock Locations in Warehouses
Key words: Optimalizace, automatizace, zásoby, sklad
English key words: Optimization, automatization, stock, warehousse
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.06.2017
Date of assignment: 30.06.2017
Confirmed by Study dept. on: 22.11.2017
Guidelines
Velkoobchodní sklady obsahují různé sekce s lokacemi, které jsou vhodné pro různé produkty členěné podle jejich rozměrů, hmotnosti a zejména obrátkovosti. Cílem práce je navrhnout model rozložení a automatizované realokace jednotlivých produktů v rámci skladu od jejich příjmu od dodavatelů až k výdeji zákazníkům. Součástí řešení bude i umístění nových produktů bez historických prodejních dat, optimalizace minimálních a maximálních zásob na jednotlivých lokacích a optimalizace doplňování nebo relokace zásob. Hlavním výsledkem práce bude návrh, pilotní implementace a experimantální vyhodnocení algoritmu pro výpočet uskladnění zásob. Hlavním optimaliačním kritériem je rychlost obsloužení zákazníka, mezi vedlejší kritéria patří množství potřebných zásob a počet přesunů.
References
M. Ghallab, D. Nau, P. Traverso: Automated Planning: Theory and Practice, Morgan Kaufmann, 2004
Helena Horáková, Jiří Kubát: Řízení zásob, ISBN: 80-85235-52-2
Emmett Stuart: Řízení zásob, ISBN: 978-80-251-1828-3
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html