Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Metody na výpočet optimálních hodnot intervalového lineárního programování
Thesis title in Czech: Metody na výpočet optimálních hodnot intervalového lineárního programování
Thesis title in English: Methods for the optimal value range in interval linear programming
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Supervisor: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 29.06.2017
Date of assignment: 29.06.2017
Confirmed by Study dept. on: 31.07.2017
Guidelines
Úlohou intervalového lineárního programování rozumíme množinu úloh lineárního programování, v nichž parametry nabývají hodnot z daných intervalů. Jedním z cílů tohoto problému je najít extrémní meze, ve kterých se nabývají optimální hodnoty jednotlivých lineárních programů. To lze řešit různými metodami, např. dekompozicí na exponenciálně mnoho lineárních programů, metodami globální optimalizace či nehladké nekonvexní optimalizace. Cílem práce je implementace a porovnání základních metod s využitím vhodných dolních a horních odhadů na meze optimálních hodnot. Programovací jazyk: Matlab/Octave + Intlab.
References
[1] E. Hansen and G.W. Walster. Global optimization using interval analysis. 2nd ed., Marcel Dekker, 2004.
[2] M. Hladík. Interval linear programming: A survey. In Zoltán Ádám Mann, editor, Linear Programming - New Frontiers in Theory and Applications, pp. 85-120, Nova Science Publishers, New York, 2012.
[3] M. Hladík. On approximation of the best case optimal value in interval linear programming. Optim. Lett., 8(7):1985-1997, 2014.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html