Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza miskoncepcí v první pomoci u pedagogů základních škol a gymnázií v České republice
Thesis title in Czech: Analýza miskoncepcí v první pomoci u pedagogů základních škol a gymnázií v České republice
Thesis title in English: Analysis of First Aid Misconceptions among Teachers at Elementary and Grammar Schools in the Czech Republic
Key words: první pomoc, základní škola, gymnázium, učitel, miskoncepce
English key words: first aid, elementary school, grammar school, teacher, misconception
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Teaching and Didactics of Biology (31-180)
Supervisor: Mgr. Radim Kuba
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.05.2017
Date of assignment: 18.05.2017
Date of electronic submission:13.08.2018
Date of submission of printed version:13.08.2018
Date of proceeded defence: 18.09.2018
Reviewers: Mgr. Kateřina Nodžáková
 
 
 
Advisors: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D.
Preliminary scope of work
První pomoc je dynamickou disciplínou a doporučované postupy se postupem času vyvíjí. Každých 5 let jsou vydávány pokyny pro poskytování první pomoci (tzv. Guidelines, vydáváno Evropskou resuscitační radou), podle kterých by výuka první pomoci měla probíhat. I přes to, že některé postupy byly z oblasti první pomoci vyřazeny již před mnoha lety, veřejnost a žáci je mají stále ukotveny (např. manuální vytahování/špendlení jazyka osob v bezvědomí místo záklonu hlavy, zalehávání osob s celotělovými křečemi apod.). Náplní práce by byla konkretizace nejčastějších zastaralých postupů a pokus o nalezení hlavních informačních zdrojů, ze kterých se tyto koncepty k lidem dostávají.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html