Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv diskretizace vyššího řádu na simulaci velkých vírů
Thesis title in Czech: Vliv diskretizace vyššího řádu na simulaci velkých vírů
Thesis title in English: Influence of high order discretisation on large eddy simulation
Key words: počítačová mechanika tekutin, metoda konečných objemů, simulace velkých vírů, turbulence
English key words: computational fluid dynamics, finite volume method, large eddy simulation, turbulence
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Supervisor: Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.
Author:
Guidelines
Cílem práce je vyhodnotit vliv prostorové diskretizace čtvrtého řádu na přesnost simulací turbulentního proudění v mezní vrstvě atmosféry. Konkrétní aplikací bude proudění uvnitř městské zástavby a kolem jednotlivých budov. K vyhodnocení výsledků budou použity validační data a programy vyvinuté v projektu COST ES 1006 a data z projektu COST 732.
References
Versteeg, H. K., & Malalasekera, W. (1995). An introduction to computational fluid dynamics: The finite volume method. Harlow, Essex, England: New York.

Morinishi, Lund, Vasilyev (1998) Fully Conservative Higher Order Finite Difference Schemes for Incompressible Flow, JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS 143, 90–124.

Hokpunna, Manhart (2010) Compact fourth-order finite volume method for numerical solutions of Navier–Stokes equations on staggered grids, Journal of Computational Physics 229, 7545–7570.

Verstappen, Veldman (2003) Symmetry-preserving discretization of turbulent flow, Journal of Computational Physics 187, 343–368.

Britter, Schatzmann (2007) QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT OF MICRO-SCALE METEOROLOGICAL MODELS, COST Action 732, COST Office, ISBN: 3-00-018312-4, https://mi-pub.cen.uni-hamburg.de/fileadmin/files/forschung/techmet/cost/cost_732/pdf/GUIDANCE_AND_PROTOCOL_DOCUMENT_1-5-2007_www.pdfa další odborná literatura na základě doporučení školitele.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html