Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Elektroluminescenční diody na rozhraní grafénu a karbidu křemíku
Thesis title in Czech: Elektroluminescenční diody na rozhraní grafénu a karbidu křemíku
Thesis title in English: Electroluminescent diodes at the interface of graphene and silicon carbide
Key words: epitaxní grafén|karbid křemíku|elektroluminescence|diody
English key words: epitaxial graphene|silicon carbide|electroluminescence|diodes
Academic year of topic announcement: 2024/2025
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Jan Kunc, Ph.D.
Author:
Guidelines
Student/ka se seznámí s přípravou elektroluminescenčních diod na bázi grafénu a karbidu křemíku. Změří spektrální charakteristiky vyzařování v propustném a závěrném směru a provede měření v závislosti na teplotě od 20K do 300K. OEM
References
[1] Y. Francescato, V. Giannini, J. Yang, M. Huang, S. A. Maier, Graphene sandwiches as a platform for broadband molecular spectroscopy, ACS Photonics 1, 437 (2012).
[2] L. A. Falkovsky, Optical properties of graphene, Journal of Physics: Conference Series 129, 012004 (2008).
Preliminary scope of work
Karbid křemíku je polovodičový krystal, na němž byla poprvé v historii realizována elektroluminescenční dioda, tedy optoelektronický prvek generující světelné záření. Grafén, první uměle připravený dvoudimenzionální krystal, lze s výhodou připravit právě na karbidu křemíku a využít laditelnost Fermiho meze danou polokovovým charakterem grafénu. To umožňuje připravit unikátní laditelné elektroluminescenční diody, jejichž studium je předmětem této bakalářské práce. Práci lze dále rozvíjet v rámci diplomové práce.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html