Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv volby subgrid modelu na simulaci proudění a turbulence ve stabilní mezní vrstvě atmosféry
Thesis title in Czech: Vliv volby subgrid modelu na simulaci proudění a turbulence ve stabilní mezní vrstvě atmosféry
Thesis title in English: The influence of the subgrid model choice on simulation of flow and turbulence in stable boundary layer
Key words: proudění tekutin, turbulence, numerická simulace, simulace velkých vírů, stabilní mezní vrstva
English key words: fluid flow, turbulence, numerical simulation, large eddy simulation, stable boundary layer
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Supervisor: Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.
Author:
Guidelines
Cílem práce je provést několik simulací stabilní mezní vrstvy atmosféry pomocí modelu ELMM (https://bitbucket.org/LadaF/elmm) s různými modely podměřítkové turbulence (subgrid modely) a vyhodntit vliv volby modelu na profily simulovaných veličin (rychlost a směr větru, teplota) i na jejich turbulentní toky. Modelový případ bude převzat z projektu GABLS (Beare et al., 2006). Tento případ již byl pomocí starší verze modelu ELMM dříve řešen (Fuka a Brechler, 2011).
References
Robert J. Beare, Malcolm K. Macvean, Albert A. M. Holtslag, Joan Cuxart, Igor Esau, Jean-Christophe Golaz, Maria A. Jimenez, Marat Khairoutdinov, Branko Kosovic, David Lewellen, Thomas S. Lund, Julie K. Lundquist, Anne Mccabe, Arnold F. Moene, Yign Noh, Siegfried Raasch, Peter Sullivan (2006) An Intercomparison of Large-Eddy Simulations of the Stable Boundary Layer, Boundary Layer Meteorology 118, Issue 2, pp 247–272.

Fuka, Brechler (2011) Large eddy simulation of the stable boundary layer, In: Finite volumes for complex applications VI problems & perspectives, Springer Berlin Heidelberg, pp 485-493.

Stull (1988) An Introduction to Boundary Layer Meteorology, Kluwer Academic Press, ISBN 978-9027727695.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html