Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv vnořováné sítě na přesnost simulace turbulentního proudění v centru města
Thesis title in Czech: Vliv vnořováné sítě na přesnost simulace turbulentního proudění v centru města
Thesis title in English: The influence of grid nesting to the accuracy of turbulent flow simulation in a city centre
Key words: proudění tekutin, turbulence, simulace velkých vírů, městské oblasti, vnořování sítí
English key words: fluid flow, turbulence, large eddy simulation, urban areas, grid nesting
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Supervisor: Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.
Author:
Guidelines
Cílem práce je provést simulace pomocí proudění v idealizovaném centru města "Michelstadt" (Harms et al., 2013) pomocí LES modelu ELMM (https://bitbucket.org/LadaF/elmm) na základě již dříve provedených simulací a vyhodnotit přínos zahuštění výpočetní sítě v menší zájmové oblasti pomocí vnořování sítí implementovaného v modelu ELMM.
References
Harms, Berbekar, Lübcke, Leitl (2013) Flow and dispersion processes in an idealized urban roughness, PHYSMOD 2013, url: http://www.ara.bme.hu/~balczo/out/OTKA_K108936/pub/Harms_etal_2013_PHYSMOD.pdf

Rakai, Franke (2013) Validation of two RANS solvers with flow data of the flat roof Michelstadt case, Urban Climate Volume 10, Part 4, Pages 758–768, url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212095514000091

Britter, Schatzmann (eds.) (2007) Model evaluation guidance and protocol document, COST 732, COST Office, ISBN: 3-00-018312-4, url: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.523.5503&rep=rep1&type=pdf
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html