Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Tepelný komfort a stres v městských oblastech
Thesis title in Czech: Tepelný komfort a stres v městských oblastech
Thesis title in English: Thermal comfort and heat stress in urban areas
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Supervisor: Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Author:
Guidelines
Tepelný stres je v současnosti velmi studovanou záležitostí v souvislosti se změnou klimatu a zvyšováním negativních dopadů městského tepelného ostrova. Po seznámení se se základní problematikou tématu bude pozornost věnována především základním bioklimatologickým indexům využitelným pro kvantitaivní vyhodnocení tepelné zátěže. Projekt by měl být zaměřen na Prahu, dle možností ale může být rozšířen i na jiná velká města v Česku.
References
Counteracting Urban Heat Island Effects in a Global Climate Change Scenario, 2016, Francesco Musco et al.
Dále dle konzultace s vedoucím práce.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html