Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Tolerance vah ve vícekriteriálním lineárním programování
Thesis title in Czech: Tolerance vah ve vícekriteriálním lineárním programování
Thesis title in English: Tolerances for weights in multiobjective linear programming
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Supervisor: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.03.2017
Date of assignment: 10.03.2017
Confirmed by Study dept. on: 20.03.2017
Guidelines
Tématem práce je nalezení maximálních tolerancí pro váhy skalarizační úlohy ve vícekriteriálním lineárním programování tak, aby dané řešení zůstalo eficientním. Na rozdíl od dosavadních přístupů by se navržená metoda neměla opírat o bázickou stabilitu. Cílem je navrhnout techniky na nalezení největších možných tolerancí a prozkoumat jejich algoritmické vlastnosti.
References
[1] N.M. Badra. Tolerance approach to sensitivity analysis in multiobjective linear programming, Journal of Association for the Advancement of Modeling and Simulation Techniques in Enterprises, 43(1-2):57-68, 2006.

[2] P. Hansen, M. Labbé, and R.E. Wendell. Sensitivity analysis in multiple objective linear programming: The tolerance approach. European Journal of Operational Research, 38(1):63-69, 1989.

[3] M. Hladík. Complexity of necessary efficiency in interval linear programming and multiobjective linear programming. Optimization Letters, 6(5):893-899, 2012.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html