Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Zpracování dat z mikroskopie magnetických sil
Thesis title in Czech: Zpracování dat z mikroskopie magnetických sil
Thesis title in English: Low temperature magnetic force microscopy data processing
Key words: Mikroskopie atomárnách sil, mikroskopie magnetických sil, feromagnetismus, doménová struktura,
English key words: Atomic Force Microscopy, Magnetic Force Microscopy, ferromagnetism, domain structure
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.
Author:
Guidelines
1. Zvládnutí základních principů metody mikroskopie atomárních sil a mikroskopie magnetických sil, chyby zobrazení a jejich korekce
2. Zpracování dat z MFM měření vzorků SrRuO3
3. Přehledná prezentace výsledků

References
1. Manuál k Mikroskopu Bruker Multimode, Bruker Dinemnsion, Manuál k mikroskopu AttoAFM.
2. V.L Mironov, Fundamentals of the scanning probe microscopy, Nizhniy Novgorod, 2004
3. Vybrané publikace k problematice
Preliminary scope of work
Práce je zaměřená na studium povrchů materiálu pomocí mikroskopie atomárních sil a mikroskopie magnetických sil za účelem studia magnetických domén. Student/ka se naučí používat program Gwyddyon, pomocí kterého zpracuje data ze studia dynamiky pohybu doménových stěn v tenkých feromagnetických vrstvách.
Existence, konečná velikost a tvar magnetických domén jsou dány rovnováhou mezi dipólovou energií, energií doménových stěn a energií magnetické anizotropie. Tyto parametry záleží na typu materiálu, jeho formě či na magnetické historii vzorku.
Významnou metodou pro studium uspořádání magnetických domén je mikroskopie magnetických sil (MFM). Tato metoda je odvozená od mikroskopie atomárních sil (AFM). Jedná se tedy o povrchovou metodu pomocí níž studujeme lokální silové působení mezi rastrujícím magnetickým hrotem a vzorkem.


V práci je možné pokračovat v rámci bakálářského studia, jednalo by se o vlastní přípravu a měření nových vzorků.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html