Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium dynamických vlastností 90-stupnových magnetických doménových stěn
Thesis title in Czech: Studium dynamických vlastností 90-stupnových magnetických doménových stěn
Thesis title in English: Study of the dynamic properties of 90-degree magnetic domain walls
Key words: doménová stěna, spinová dynamika, ferroelektrické materiály, spintronika
English key words: domain walls, spin dynamics, ferroelectric materials, spintronics
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: RNDr. Pavel Baláž, Ph.D.
Author:
Guidelines
1. Seznámení s teoretickým opisem magnetických doménových stěn a jejích aplikacemi v spintronice
2. Seznámení s analytickými a numerickými metodami zkoumání statických a dynamických vlastností doménových stěn
3. Studium nových možností indukováni dynamiky 90-stupňové doménové stěny v multivrstvách zložených z ferromagnetických a ferroelektrických materiálů
References
1. E. Y. Tsymbal, I. Žutić, Handbook of Spin Transport and Magnetism, Chapman and Hall/CRC 2011
2. N. W. Ashcroft, N. D. Mermin, Solid State Physics, Harcourt College Publishers, Philadelphia 1976
2. G. Tatara, H. Kohno, J. Shibata, Microscopic approach to current-driven domain wall dynamics, Physics Reports 468, 213-301 (2008)
3. B. Van de Wiele, S. J. Hamalainen, P. Baláž, F. Montocello, S. van Dijken, Tunable short-wavelength spin wave excitations from pinned magnetic domain walls, Scienctific Reports 6, 21330 (2016)
Preliminary scope of work
Doménové stěny v tenkých magnetických vrstvách jsou považovány za jeden z nejslibnějších kandidátů pro spintroniku, jak pro uchovávání informace, tak pro její přenos. V závislosti od užitých materiálů a fysikálních podmínek můžeme pozorovat různé struktury doménových stěn. Těmito doménovými stěnami můžeme manipulovat za pomocí různých fysikálních jevů: magnetickým nebo elektrickým polem, elektrickým proudem, spin-orbitálními poli a pod.
90-stupňové doménové stěny jsou relativně nové fysikální objekty pozorované v tenkých magnetických vstvách spojených s ferroelektrickým izolátorem. Náplní téhle bakalářské práce bude studium a teoretický popis efektů vybraných fysikálních interakcí (spin-orbitální pole, Dzialoshinskii-Moriya a pod.) na 90-stupňovou doménovou stěnu a hledání jejích možných aplikací pro spintroniku.

Požadované znalosti: Základy teoretické a kvantové mechaniky, základy programováni v libovolném programovacím jazyku.
Práce je vhodná pro zájemce o pokračování v magisterském studiu.
Preliminary scope of work in English
Domain walls in thin magnetic films are considered as one of the most promising candidates for spintronics. They might be useful for information storage as well as for its transfer. Depending on used materials and physical conditions, one can observe different domain wall structures, which can be manipulated by means of various physical phenomena: magnetic or electric field, electric current, spin-orbit interaction etc.
90-degree domain walls are relatively new objects observed in thin magnetic films attached to ferroelectric insulator. The goal of this bachelor thesis is study and theoretical description of effects of some physical interactions (spin-orbit fields, Dzialoshinskii-Moriya interaction etc.) on 90-degree domain walls and looking for its novel applications for spintronics.

Required skills: Basic knowledge of theoretical and quantum mechanics, programming in any programming language.
This thesis is suitable for a candidate interested in further study at the master level.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html