Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 284)
Assignment details
   Login via CAS
Uživatelské rozhraní systému ERIAN v prostředí webových technologií
Thesis title in Czech: Uživatelské rozhraní systému ERIAN v prostředí webových technologií
Thesis title in English: User interface of system ERIAN based on web technologies
Key words: uživatelské rozhraní, systém pro správu byznys pravidel, erian, HTML5
English key words: user interface, business rules management system, erian, HTML5
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 20.10.2017
Date of assignment: 03.10.2018
Confirmed by Study dept. on: 30.11.2018
Guidelines
Existující systém pro správu pravidel systém ERIAN [1] má pro správu pravidel komplexní GUI implementované v technologiích WPF a WWF. Cílem diplomové práce je vytvořit funkční prototyp nového uživatelského rozhraní implementovaného plně s využitím moderních webových technologiích tak, aby bylo možné GUI provozovat v režimu tenkého klienta z webového prohlížeče. Práce bude sestávat s detailním seznámením se systémem ERIAN, jeho stávajícím uživatelským rozhraním, objektovým modelem a API rozhraním serverové komponenty, dále z provedení srovnávací studie možných technologií pro implementaci nového uživatelského rozhraní, návrhu a testování a realizace softwarového prototypu nového uživatelského rozhraní s omezenou funkčností prostřednictvím vybrané technologie vč. podpory automatizované testovatelnosti GUI.
References
[1] http://www.erian.cz a vývojová dokumentace poskytnutá řešitelovi partnerskou společností Komix s.r.o.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html