Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Interakce hemu s proteinovou částí hemoproteinů - analýza strukturních databází
Thesis title in Czech: Interakce hemu s proteinovou částí hemoproteinů - analýza strukturních databází
Thesis title in English: Heme - apoprotein interaction in hemeproteins - analysis of structural databases
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biochemistry (31-250)
Supervisor: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
Author:
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html