Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Informační systém osobní přepravy
Thesis title in Czech: Informační systém osobní přepravy
Thesis title in English: Personal Transport Information System
Key words: smluvní osobní přeprava, informační systém, plugin systém, wpf mvvm, wcf, mef
English key words: information system, mef, mvvm, plug-in system, contractual passenger transport, wcf, wpf
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS)
Supervisor: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.11.2016
Date of assignment: 07.11.2016
Confirmed by Study dept. on: 29.11.2016
Date of electronic submission:18.07.2019
Guidelines
Cílem této práce je navrhnout a implementovat informační systém určený pro firmy poskytující smluvní osobní přepravu. Systém musí umožňovat správu objednávek přepravy, společností pro něž je přeprava poskytována, firemních řidičů a vozů, a sestavování rozvrhů, kde budou k jednotlivým objednávkám přiřazeni řidiči. Systém bude dále rozšiřitelný pomocí pluginů, které mohou umožňovat import nových objednávek, export výsledků hledání objednávek či generování faktur, a tak poskytnou možnost snadno reagovat na požadavky formátu vstupních či výstupních souborů.
Systém také nabídne API, které umožní externím aplikacím zasílat do systému informace o poloze řidiče či stavu aktuální objednávky (čeká/vyzvednul/na cestě) a současně řidiči umožní prohlížet jemu přiřazené objednávky a potvrzovat jejich přijetí a posléze dokončení. Součástí systému bude možnost tyto informace monitorovat či prohlížet jejich historii. Při dostatku času je práci dále možné rozšířit o implementaci aplikace pro mobilní telefony využívající toto API.
References
* Adam Nathan: WPF 4 Unleashed, Sams, 2010

* Juval Löwy: Programming WCF Services, 3rd Edition, O'Reilly Media, 2010

* Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010

* Jon Skeet: C# in Depth (2nd Edition), Manning Publications, November 2010
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html