Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Nanotechnologie aplikované pro přípravu a studium dvou-dimenzionálních krystalů grafénu
Thesis title in Czech: Nanotechnologie aplikované pro přípravu a studium dvou-dimenzionálních krystalů grafénu
Thesis title in English: Nanotechnology applied for preparation and study of graphene two-dimensional crystals
Key words: epitaxní grafén|nanotechnologie|litografie|mikroskopie atomárních sil
English key words: epitaxial graphene|nanotechnology|lithography|atomic force microscopy
Academic year of topic announcement: 2024/2025
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Jan Kunc, Ph.D.
Author:
Guidelines
Student/ka se seznámí s přípravou vzorků epitaxního grafénu moderními nanotechnologickými postupy. Proběhne příprava Hallovských sond litografickými metodami (optická, elektronová litografie). Student/ka se seznámí s technikami plazmového leptání, napařování a naprašování, nanášením tenkých vrstev a výrobou součástek o rozměrech v řádech desítek nanometrů. Vyrobené součástky budou charakterizovány optickými metodami Ramanovy spektroskopie, elipsometrie a měřením Hallova jevu pro určení pohyblivosti a koncentrace nosičů náboje. Práci lze dále rozšířit na magneto-transportní či magneto-optická měření kvantového Hallova jevu buď přímo v laboratořích Fyzikálního ústavu nebo ve spolupráci s pracovištěm v Grenoble High Magnetic Field Laboratory, Grenoble, Francie. OEM
References
[1] J. Jobst, D. Waldmann, F. Speck, R. Hirner, D. K. Maude, T. Seyller, H. B. Weber, Solid State Communications 151, 1061-1064 (2011)
Preliminary scope of work
Nanotechnologie jsou nedílnou součástí moderních průmyslových odvětví mikroelektroniky a fotoniky. Neustálá miniaturizace přinesla za posledních pár desítek let nevídanou revoluci v technických možnostech, které ještě nedávno nebyly myslitelné. Poslední dobou však nanotechnologie naráží na hranici miniaturizace v podobě rozměrů srovnatelných s meziatomárními vzdálenostmi. To nyní vede k postupnému zastavení miniaturizace a usilovnému hledání nových směrů vývoje. Jedním z těchto směrů je využití nových stupňů volnosti elektronů a děr v krystalech a využití nových materiálů. V rámci této práce se student/ka seznámí s přípravou nového materiálu, epitaxního grafénu, a proběhne příprava Hallovských sond moderními metodami litografie a nanocharakterizace. OEM
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html