Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Blesky na Marsu?
Thesis title in Czech: Blesky na Marsu?
Thesis title in English: Lightning on Mars?
Key words: Mars, atmosférická elektřina, šíření radiových vln
English key words: Mars, atmospheric electricity, radio wave propagation
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Author:
Advisors: Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
Guidelines
1) Studium a sepsání souhrnu existující literatury o možnostech detekce výbojů během prachových bouří na Marsu, o výbojích v písečných bouřích na Zemi a o podobných vulkanických výbojích.
2) Studium přístrojového vybavení připravovaného pro sondu ExoMars 2020 na ÚFA AVČR.
3) Sestavení algoritmu pro detekci výbojů ze záznamů jejich nízkofrekvenčního elektromagnetického záření.
4) Ověření algoritmu pomocí nízkofrekvenčních signálů generovaných bleskovými výboji v atmosféře Země.
References
Rakov , V. A. and M. A. Uman, Lightning – Physics and effects, Cambridge University, Press, ISBN:9780521583275, 2003.
Corray, V., An Introduction to Lightning, Springer, ISBN 978-94-017-8938-7, 2015.
Voland, H. Handbook of Atmospheric Electrodynamics, Vol. 2, IBSN 0-8493-2520-X.
Další časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce
Preliminary scope of work
Ve filmu Marťan se během prachových bouří mocně blýská. Problém je, že si doposud nejsme vůbec jisti, jestli na Marsu blesky jsou. Existují měření, ze kterých existence blesků vyplývá, z jiných měření ale vyplývá absence vysokofrekvenčních elektromagnetických vln které jsou běžně detekovány u blesků v atmosféře Země. Úkolem projektu je přispět k vývoji algoritmu pro detekci možných blesků na Marsu na připravované sondě ExoMars 2020, prozatím za použití nízkofrekvenčních záznamů pozemských blesků. Součástí práce je sepsání souhrnu existující literatury o možnostech detekce výbojů během prachových bouří na Marsu, o výbojích v písečných bouřích na Zemi a o podobných vulkanických výbojích. Na práci lze navázat v následném magisterském, případně doktorském studiu.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=250
Preliminary scope of work in English
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=250
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html