Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 283)
Assignment details
   Login via CAS
pikosekundový ToF detektor - modelování odezvy MCP-PMT
Thesis title in Czech: pikosekundový ToF detektor - modelování odezvy MCP-PMT
Thesis title in English: picosecond ToF detector - modeling of MCP-PMT response
Key words: ToF, MCP-PMT
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D.
Author:
Guidelines
student se seznámí s konstrukcí MCP-PMT a principem jeho fungování
pokusí se vytvořit model (např. v Geant-u) popisující odezvu MCP-PMT
ověří svůj model na získaných datech (např. v Rootu)
References
MCP-PMT
http://chem.chem.rochester.edu/~cpct/mcppmt.htm
https://www.hamamatsu.com/resources/pdf/etd/PMT_handbook_v3aE-Chapter10.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Microchannel_plate_detector
simulace
http://psec.uchicago.edu/blogs/lappd/wp-content/uploads/2008/04/models.pdf
https://indico.cern.ch/event/41241/contributions/1871393/attachments/841682/1170549/Tang_lyon.pdf
Root
https://root.cern.ch/
Geant
https://geant4.web.cern.ch/geant4/
AFP
https://cds.cern.ch/record/2017378/files/ATLAS-TDR-024.pdf
Preliminary scope of work
MCP-PMT (Micro channel plate photomultiplier) je velmi rychlý (a velmi drahý) fotonásobič s rozmanitým využitím (viz literatura). V našem případě jej používáme v detektoru času letu (ToF, rozlišení řádu desítky pikosekund) pro detektor AFP (ATLAS Forward Proton) a snažíme se simulovat jeho odezvu tak, aby simulace byla co nejjednodušší, ale co nejlépe odpovídala realitě. To je také cílem práce, v jejímž průběhu se student seznámí s konstrukcí MCP-PMT, získá přístup k datům i možnost si nová data naměřit (či požádat o nová měření) a aktivně využije znalosti fyziky, matematiky i informatiky, které získal během dosavadního studia.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html