Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 263)
Assignment details
   Login via CAS
Integrace měřících přístrojů (slow control) pro testování polovodičových detektorů v pražské laboratoři
Thesis title in Czech: Integrace měřících přístrojů (slow control) pro testování polovodičových detektorů v pražské laboratoři
Thesis title in English: Slow control - integration and control of devices for semiconductor detector tests
Key words: řízení, komunikace, laboratoř, elektronika, detektory, C++, ROOT, GPIB, RS-232
English key words: control, communication, laboratory, sensors, electronics, C++, ROOT, GPIB, RS-232
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Author:
Guidelines
Úvod do problematiky
Přehled vlastností křemíkových detektorů a metody jejich testování
Organizace laboratoře, požadavky na integraci
Spůsoby řízení a monitorovaní zažízení v laboratoři
Ovládání z příkazového řádku ROOT z prostředí Win10, případné vizualizace ovládání
References
G. Knoll: Radiation Detection and Measurement, John Wiley and Sons, 1995
G. Lutz: Semiconductor Radiation Detectors, Springer Berlin, 1999
http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html
Z. Doležal, učební texty k přednášce:
Polovodičové detektory v jaderné a subjaderné fyzice
http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~dolezal/teach/semicon/
P. Kodyš, učební texty k přednášce:
Software a zpracování dat ve fyzice částic II
(Zpracování dat z experimentů fyziky vysokých energií)
http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/kodys/works/uceni/prednaska/index_cz.html
Preliminary scope of work
1)Základní seznámení se s principy detekce částic vysokých energií
2)Seznámení se s konstrukcí a funkcí pixelových a stripových křemíkových detektorů
3)Osvojení metod vyčítání mnohokanálových detektorů a jejich testování
4)Specifika při testování modulů
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html