Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 283)
Assignment details
   Login via CAS
Příprava software a zpracování dat z měření dvoukrokových gamma spekter
Thesis title in Czech: Příprava software a zpracování dat z měření dvoukrokových gamma spekter
Thesis title in English: Software preparation for two-step gamma cascade experiment and processing of data from this experiment
Key words: Fotonové silové funkce, hustota hladin, Pygmy rezonance, dvoukrokové gamma kaskády
English key words: Photon strength functions, level density, Pygmy resonance, two-step cascades
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
Author:
Guidelines
Na jaderném reaktoru Ústavu jaderné fyziky budou během několika dní proměřena koincidenční spektra z termálního záchytu neutronů. Tato měření byla provedena s kompletně novou elektronikou a pro jejich zpracování je potřeba upravit stávající metody zpracování, zejména pak software. Software lze napsat v podstatě v jakémkoli programovacím jazyku a jeho napsání by bylo hlavní náplní práce.

References
F. Bečvář, Nucl. Instr. and Meth. A434 (1998) 434
J. Honzátko, Nucl. Instr. and Meth. A376 (1996) 434
M. Krtička et al., Phys. Rev. Lett. 93 (2004)161103
J. Kroll, diplomová práce, MFF UK 2009
S. Valenta, diplomová práce, MFF UK 2010
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html