Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 307)
Assignment details
  
Systém inteligentních zvonků v Mono/.NET
Thesis title in Czech: Systém inteligentních zvonků v Mono/.NET
Thesis title in English: Communicating doorbell system in Mono/.NET
Key words: .NET Mono IoT Raspberry
English key words: .NET Mono IoT Raspberry
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS)
Supervisor: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.09.2016
Date of assignment: 04.11.2016
Confirmed by Study dept. on: 29.11.2016
Date and time of defence: 06.09.2018 09:00
Date of electronic submission:20.07.2018
Date of submission of printed version:20.07.2018
Date of proceeded defence: 06.09.2018
Reviewers: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
V současné době dochází k rozvoji malých, nicméně výkonných počítačů, jako například Raspberry Pi. Tato zařízení umožňují vytvářet inteligentní řešení pro různá odvětví.

Cílem této práce je navrhnout a implementovat aplikaci pro Raspberry PI, která umožní použít Raspberry PI jako zvonkový systém pro bytový dům. Aplikace nabídne, vyjma dnes používané oboustranné hlasové komunikace, také jednosměrnou obrazovou komunikaci. Systém umožní komunikaci nejen mezi vchodem (kde je umístěn zvonek) a bytem, ale také mezi dvěma vchody, v případě, že je zde více vchodů. Součástí práce bude implementace aplikace pro Raspberry PI a desktop PC. Aplikace bude realizovat komunikaci zařízení a integrovat zařízení jako keypad a kameru. Z důvodu snadnější demonstrace nebude aplikace integrovaná s konkrétním otevíráním dveří. Výsledná aplikace by měla být implementována v prostředí Mono/.NET.
References
Raspberry Pi: https://www.raspberrypi.org/
.NET: https://www.microsoft.com/net/
Mono: http://www.mono-project.com/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html