Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Detekce emocí v mluvené češtině
Thesis title in Czech: Detekce emocí v mluvené češtině
Thesis title in English: Emotion detection in spoken Czech
Key words: značkování emocí, mluvená řeč, tvorba korpusů
English key words: emotion detection, speech, creation of corpora
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Institute of Formal and Applied Linguistics (32-UFAL)
Supervisor: Mgr. Nino Peterek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 29.09.2016
Date of assignment: 29.09.2016
Confirmed by Study dept. on: 07.10.2016
Guidelines
Práce se zaměří na vytvoření systému usnadňujícího přepisovatelům vkládání emočních značek do řečových korpusů češtiny.
Systém by měl sám navrhnout úseky obsahující emoce, případně jejich kategorie, přepisovatel se zaměří jen na kontrolu a opravy.
Součástí práce bude vyhodnocení úspěšnosti a rychlosti značkování s podporou vytvořeného systému.
References
Bjorn Schuller, Anton Batliner: Computational Paralinguistics: Emotion, Affect and Personality in Speech and Language Processing
John Wiley & Sons, Ltd, 2013

Gokhan Tur, Renato De Mori: Spoken Language Understanding: Systems for Extracting Semantic Information from Speech,
John Wiley & Sons, Ltd, 2011

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html