Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Validace parametrizace oblačnosti v modelu velkých vírů
Thesis title in Czech: Validace parametrizace oblačnosti v modelu velkých vírů
Thesis title in English: Validation of cloud parametrisation in an large eddy simulation model
Key words: simulace velkých vírů, oblačnost, vodní pára, termodynamika
English key words: large eddy simulation, clouds, water vapour, thermodynamics
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Supervisor: Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.
Author:
Guidelines
Úkolem práce bude vytvořit rešerši literatury týkající se metod matematického modelování mělké konvekce v modelech simulace velkých vírů, seznámit se s modelem ELMM (Extended Large-Eddy Microscale Model - https://bitbucket.org/LadaF/elmm) a zejména s jednoduchým modelem kondenzace vodní páry a vzniku oblaků a otestovat jejich vliv na turbulentní proudění v konvektivní mezní vrtvě. Správnost implementace bude ověřena srovnáním vybraných prvků simulované mělké konvekce s referenčními výsledky v dostupné literatuře (např. BOMEX - Barbados Oceanographic and Meteorological Experiment, viz Siebesma et al., 2003).
References
Řezáčová, Novák, Kašpar, Setvák, 2007, Fyzika oblaků a srážek, Academia, ISBN 978-80-200-1505-1.

Pope, 2011, Turbulent Flows, Cambridge University Press, ISBN 978-0521598866.

Siebesma et al., 2003, A Large Eddy Simulation Intercomparison Study of Shallow Cumulus Convection, J. Atmos. Sci. 60, No. 10.

Cuijpers, Duynkerke, 1993, Large Eddy Simulation of Trade Wind Cumulus Clouds, J. Atmos. Sci. 50, No. 23.

Bryan, Fritsch, 2002, A Benchmark Simulation for Moist Nonhydrostatic Numerical Models, Monthly Weather Review 130.
Preliminary scope of work
Možnost simulace vývoje oblačnosti rozšiřuje použitelnost modelu proudění na větší škálu reálných situací v mezní vrstvě atmosféry. Tato práce umožní seznámení s nejjednodušší formou parametrizace a umožní další budoucí práce zkoumající nová schémata či parametrizace u připraví uchazeče pro možnost budoucího výzkumu v oblasti dynamiky oblaků.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html