Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Kalibrační systém pro neutrinový experiment JUNO
Thesis title in Czech: Kalibrační systém pro neutrinový experiment JUNO
Thesis title in English: Calibration system for neutrino experiment JUNO
Key words: .
English key words: muon, water cerenkov, LED, linearity, neutrino, oscillation, JUNO
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Author:
Guidelines
.
References
.
Preliminary scope of work
.Cílem práce je především podílet se na přípravě neutrinového experimentu JUNO zaměřeného
na přesné měření oscilací reaktorových antineutrin. Předpokládá se účast
ve vývoji víceúčelového systému, primárně určeného pro kalibraci mionového
detektoru, který je součástí experimentu. Systém tvoří několik set světelných
diod, ovládaných odpovídající elektronikou. Záblesky diod budou sloužit ke kalibraci
časování a zisku fotonásobičů mionového detektoru, budou také užitečné pro
monitorování čistoty vody v detektoru a v raných fázích experimentu také k
prověření kabeláže fotonásobičů. Technické řešení vychází především z fyzikálních
požadavků na systém. Je nutno optimalizovat volbu a rozmístění diod. Výzvou je, že
systém musí spolehlivě pracovat po dobu trvání experimentu 20 let v hloubce
až 40 m v agresivní ultračisté vodě.
Preliminary scope of work in English
.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html