Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 323)
Assignment details
  
Projevy kvantových fázových přechodů za konečných teplot
Thesis title in Czech: Projevy kvantových fázových přechodů za konečných teplot
Thesis title in English: Echoes of quantum phase transitions at finite temperatures
Key words: kvantový fázový přechod, uranové materiály, magnetismus
English key words: quantum phase transition, uranium compounds, magnetism
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Author:
Advisors: Mgr. Martin Míšek, Ph.D.
RNDr. Petr Opletal, Ph.D.
prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.
Guidelines
1. Seznámení se s problematikou, stodovanými systémy a dostupným experimentálním vybavením
2. Příprava monokrystalů vybraných materiálu, kde se očekává přítomnost kvantového fázového přechodu
3. Základní charakterizace získaných krystalů
4. Realizace experimentů v blízkosti kvantového fázového přechodu, interpretace získaných dat
References
1. Brando M. et al., Metallic Quantum Ferromagnets, 2016, Reviews of Modern Physics
2. Löhneysen, H.V. et al., Fermi-liquid instabilities at magnetic quantum phase transitions, 2007, Reviews of Modern Physics, 79 (3), pp. 1015-107
3. Stewart G. R., Non-Fermi-liquid behavior in d- and f-electron metals, 2001, Reviews of Modern Physics, 79, pp 797
a vybrané reference z těchto publikaci.
Preliminary scope of work
Itinerantní magnetismus a zejména možnosti jeho potlačení jsou aktuální problematikou současného výzkumu v oblasti magnetismu a nízkých teplot. Teoreticky uvažované a experimentálně potvrzené jsou čtyři hlavní scénáře potlačení magnetismu (Brando M. et al.,Rev. Mod. Phys. 2016), předmětem práce by bylo studium velmi čistých uranových sloučenin, kde dochází při vhodných podmínkách ke kvantovému fázovému přechodu prvního druhu (za nulové termodynamické teploty). Přímé pozorování tohoto přechodu není principiálně možné, nicméně je možné studovat jeho projevy za konečných teplot a to jak pomocí studia fázových diagramů, jejichž tvar odráží stav za 0K, tak i pomocí přepovězeného kritického chování vybraných termodynamických veličin.
Vlastní práce bude realizována v MGML http://mgml.eu/ a je podpořena projektem GAČR GA16-06422S - Feromagnetická kvantová kritikalita v čistých systémech .
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html