Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 283)
Assignment details
   Login via CAS
Testování prototypů modulů vnitřního detektoru ATLAS v CERN
Thesis title in Czech: Testování prototypů modulů vnitřního detektoru ATLAS v CERN
Thesis title in English: Tests of the ATLAS Inner Tracker Module Properties
Key words: ATLAS, dráhový detektor, polovodičové detektory
English key words: ATLAS, tracking detector, semiconductor detectors
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Author:
Guidelines
V teoretické části je cílem SFG seznámit se s požadavky experimentu ATLAS na provozní prostředí detektorů v experimentu i během jejich výroby a testování. Dále je potřeba nastudovat způsob komunikace s přístroji prostřednictvím sériového portu. Cílem experimentální části je seznámení se s používáním měřicího přístroje Temperature Interlock, jeho integrace do měřicí aparatury, osvojení si jeho ovládání přes přední panel i pomocí počítače. Projekt SFG bude ukončen do konce září, kdy by měl být výsledek zdokumentován formou zprávy a funkčního programu
References
G. Knoll: Radiation Detection and Measurement, John Wiley and Sons, 1995
G. Lutz: Semiconductor Radiation Detectors, Springer Berlin, 1999
D. Green: Physics of Particle Detectors, CUP, Cambridge 2005
F. Hartmann: Evolution of silicon sensor technology in particle physics, Springer Berlin 2009
ATLAS Inner Detector Technical Design Report, CERN 1998
ATLAS Collaboration: Expected Performance of the ATLAS Experiment - Detector, Trigger and Physics, arXiv:0901.0512
Z. Broklová, diplomová práce UK MFF,
http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/diploma_theses/broklova_dipl.pdf
Preliminary scope of work
V teoretické části je cílem SFG seznámit se s požadavky experimentu ATLAS na provozní prostředí detektorů v experimentu i během jejich výroby a testování. Dále je potřeba nastudovat způsob komunikace s přístroji prostřednictvím sériového portu. Cílem experimentální části je seznámení se s používáním měřicího přístroje Temperature Interlock, jeho integrace do měřicí aparatury, osvojení si jeho ovládání přes přední panel i pomocí počítače. Projekt SFG bude ukončen do konce září, kdy by měl být výsledek zdokumentován formou zprávy a funkčního programu
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html