Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 266)
Assignment details
   Login via CAS
Testování polovodičových detektorů pro projekt ATLAS Upgrade
Thesis title in Czech: Testování polovodičových detektorů pro projekt ATLAS Upgrade
Thesis title in English: Tests of Semiconductor Detectors for ATLAS Upgrade
Key words: Laserové testy, polovodičový detektor, křemíkový detektor, elektronika
English key words: Laser test, semiconductor detector, silicon detector, electronics
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Author:
Guidelines
Úvod do problematiky
Přehled vlastností křemíkových detektorů a metody jejich testování
Měření vzorků stripových detektorů laserem nebo radioaktivním zdrojem
Analýza a interpretace naměřených dat

References
G. Knoll: Radiation Detection and Measurement, John Wiley and Sons, 1995
G. Lutz: Semiconductor Radiation Detectors, Springer Berlin, 1999
http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html
Z. Doležal, učební texty k přednášce:
Polovodičové detektory v jaderné a subjaderné fyzice
http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~dolezal/teach/semicon/
P. Kodyš, učební texty k přednášce:
Software a zpracování dat ve fyzice částic II
(Zpracování dat z experimentů fyziky vysokých energií)
http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/kodys/works/uceni/prednaska/index_cz.html
Preliminary scope of work
1)Základní seznámení se s principy detekce částic vysokých energií
2)Seznámení se s konstrukcí a funkcí pixelových a stripových křemíkových detektorů
3)Osvojení metod vyčítání mnohokanálových detektorů a jejich testování
4)Specifika při testování modulů
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html