Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Měření vlastností detektorů světla APD pro experiment NOvA
Thesis title in Czech: Měření vlastností detektorů světla APD pro experiment NOvA
Thesis title in English: Measurement of the APD light detector properties for NOvA experiment
Key words: NOvA,APD
English key words: NOvA,APD
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: RNDr. Karel Soustružník, Ph.D.
Author:
Guidelines
Student se seznámí s technikou sběru světla v detektorech experimentu NOvA a zejména fungováním hlavní komponenty, detektoru světla, APD (Avalanche Photo Diode). Řešitel projektu by se měl podílet na měření vlastností APD detektorů, např. VA charakteristiky, temného proudu, stability v čase a citlivosti na změny teploty. Předpokládá se seznámení řešitele s technikami zpracování naměřených dat v prostředí ROOT.
References
NOvA Technical Design Report, Fermilab 2007.
Vnitřní články experimentu NOvA týkající se testování APD detektorů.
http://www-nova.fnal.gov
Preliminary scope of work
Experiment NOvA je vlajkovou lodí neutrinového programu laboratoře částicové fyziky Fermilab v USA. Detailní proměření vlastností APD detektorů používaných ke sběru signálu z detektorů experimentu NOvA může pomoci zefektivnit jejich provoz a případně i reakci na změny vlastností APD v čase.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html