Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Charakterizace Berekova polarizačního kompenzátoru
Thesis title in Czech: Charakterizace Berekova polarizačního kompenzátoru
Thesis title in English: Characterization of Berek polarization compensator
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Author:
Guidelines
Konzultant: Mgr. Vít Saidl (saidl@karlov.mff.cuni.cz), KCHFO MFF UK

Jedním ze základních vlastností světla jakožto elektromagnetického záření je jeho polarizace. Přestože k polarizaci světla je lidské oko necitlivé, s jejími projevy se setkáváme v každodenním životě (např. při použití polarizačních brýlí k potlačení odrazů, v LCD displejích, 3D technologiích v kině a mnoho jiných). Ve vědeckých aplikacích nám změna polarizace světla po průchodu či odrazu od materiálu může poskytnout cenné informace o jeho mikroskopické struktuře. Měření takových změn, které mohou být v realitě velmi malé, je však velmi obtížný úkol, který vyžaduje přesné definování polarizačního stavu vstupního a výstupního světelného svazku. Jedním z optických prvků, který umožňuje vytvořit libovolný polarizační stav (kruhovou, lineární i obecnou eliptickou polarizaci) v široké spektrální oblasti, je Berekův kompenzátor.
V tomto projektu se student nejprve detailně seznámí s teoretickým popisem a principy určení polarizačního stavu světla. Ty budou poté aplikovány na charakterizaci Berekova kompenzátoru, zejména vzhledem ke kvalitě získané lineární a kruhové polarizace, která určuje použitelnost této komponenty v experimentech probíhajících v naší laboratoři. Zaměříme se především na charakterizaci pro viditelné vlnové délky světla, kde v současné době chybí jiné kvalitní širokospektrální polarizační fázové destičky pro manipulaci s polarizací. Jako zdroj světla pro charakterizaci bude použit optický parametrický oscilátor Inspire, a student tak bude mít možnost seznámit se také s fungováním tohoto moderního laserového systému určeného ke generaci ultrakrátkých pulsů v extrémně široké spektrální oblasti.
Projekt bude řešen v Laboratoři Optospintroniky, a tématicky navazuje na studentskou práci „Kouzlo polarizace“, řešenou úspěšně na témže pracovišti v minulém období.
References
1. E. Hecht: „Optics“, Addison Wesley, San Francisco (2002).
2. manuál k Berekovu kompenzátoru
3. studentský projekt, J. Schusser: „Skryté kouzlo polarizace“, MFF UK (2014).

Preliminary scope of work
http://physics.mff.cuni.cz/kchfo/ooe/informace-pro-studenty
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html