Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 323)
Assignment details
  
Základní charakterizace multiferoických materiálů
Thesis title in Czech: Základní charakterizace multiferoických materiálů
Thesis title in English: Characterization of multiferroic materials
Key words: pyroelektřina, elektrická polarizace, multiferoika
English key words: pyroelectricity, electric polarization, multiferoics
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Author:
Advisors: RNDr. Stanislav Kamba, CSc.
Ing. Josef Buršík, CSc.
Guidelines
1. Seznámení se se základními přístupy pro charakterizaci multiferoických materiálů, zejména teplotních a polních závislostí jejich elektrických a magnetických vlastností
2. Rozšíření stávající instrumentace pro charakterizaci multiferoik, provedení měření na vzorcích se známými vlastnostmi.
3. Základní charakterizace vybraných multiferoických materiálů.
References
Neil W. Ashcroft, N. David Mermin Solid state physics, New York : Brooks / Cole, 1976
I. Lubomirsky, O. Stafsudd, Rev. Sci. Instrum. 83, 051101 (2012)
současná časopisecká literatura k vybraným materiálům
Preliminary scope of work
Multiferoické materiály vykazují současnou přítomnost magnetického a elektrického uspořádání. Zatímco magnetickou část je možné rutině charakterizovat pomocí aparatur dostupných v Společné laboratoři pro magnetická studia (SLMS, http://cmd.karlov.mff.cuni.cz/jlms/jlms/), studium ferroelektrického uspořádání je možné pouze nepřímo (např. pomocí studia teplotní závislosti elektrické permitivity).
Cílem této práce je spolupráce na rozšíření stavajících aparatur tak, aby bylo možné charakterizovat multiferoické materiály v širokém rozsahu teplot (2-400K), magnetických (0-20T) a elektrických (0-400V) polí, provedení testovacích a srovnávacích měření a charakterizace několika vybraných materiálů (spolupráce s dr. Kambou z FZU AV a Dr. Buršíkem z UACh AV) vykazujících magnetické a elektrické uspořádání.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html