Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 322)
Assignment details
  
Měření pyroelektrického proudu a určení elektrické polarizace
Thesis title in Czech: Měření pyroelektrického proudu a určení elektrické polarizace
Thesis title in English: Measurement of pyroelectric current and determination of electric polarization
Key words: pyroelektřina, elektrická polarizace, multiferoika
English key words: pyroelectricity, electric polarization, multiferoics
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Author:
Advisors: RNDr. Stanislav Kamba, CSc.
Guidelines
1. Seznámení se s principy měření teplotní závislosti elektrické polarizace, zejména pomocí pyroelektrického proudu.
2. Testování aparatury pro měření elektrické polarizace, provedení měření na vzorcích se známými vlastnostmi.
3. Základní charakterizace vybraných multiferoických materiálů.
References
Neil W. Ashcroft, N. David Mermin Solid state physics, New York : Brooks / Cole, 1976
I. Lubomirsky, O. Stafsudd, Rev. Sci. Instrum. 83, 051101 (2012)
současná časopisecká literatura k vybraným materiálům
Preliminary scope of work
Multiferoické materiály vykazují současnou přítomnost magnetického a elektrického uspořádání. Zatímco magnetickou část je možné rutině charakterizovat pomocí aparatur dostupných v Společné laboratoři pro magnetická studia (SLMS, http://cmd.karlov.mff.cuni.cz/jlms/jlms/), studium ferroelektrického uspořádání je možné pouze nepřímo (např. pomocí studia teplotní závislosti elektrické permitivity).
Cílem této práce je spolupráce na rozšíření stavajících aparatur tak, aby bylo možné měřit teplotní závislost elektrické polarizace v širokém rozsahu teplot (2-400K), provedení testovacích a srovnávacích měření a charakterizace několika vybraných materiálů vykazujících magnetické a elektrické uspořádání.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html