Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Prekoncentrace arsenu pro jeho ultrastopové stanovení metodami atomové spektrometrie
Thesis title in Czech: Prekoncentrace arsenu pro jeho ultrastopové stanovení metodami atomové spektrometrie
Thesis title in English: Preconcentration of arsenic for its ultratrace determination by atomic spectrometry
Key words: atomová absorpční spektrometrie s generováním hydridů, prekoncentrace, arsen
English key words: hydride generation atomic absorption spectrometry, hydride trapping, arsenic
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Analytical Chemistry (31-230)
Supervisor: RNDr. Václav Červený, Ph.D.
Author:
Advisors: RNDr. Jan Kratzer, Ph.D.
Preliminary scope of work
Tématem práce je optimalizace podmínek prekoncentrace hydridu arsenu v prekoncentračním zařízení (pasti) z křemenného skla s modifikovaným vnitřním povrchem za účelem stanovení ultrastopových koncentrací As metodami atomové spektrometrie. Budou optimalizovány podmínky záchytu arsenovodíku generovaného technikou HG a následného uvolnění zachycených specií As. Budou studovány možnosti spojení prekoncentračního zařízení s atomovými spektrometrickými detektory, zejména AAS, ale i ICP-MS, popř. AFS. Důraz bude kladen na studium transportních ztrát i interferenčních vlivů vybraných prvků (Se, Sb, Bi) na prekoncentraci arsenu v pasti. Pro nejvhodnější uspořádání pasti a detektoru budou určeny analytické charakteristiky a diskutována použitelnost pro reálné vzorky.
Preliminary scope of work in English
Preconcentration of arsenic hydride in a quartz preconcentration device (trap) with modified inner surface will be studied in order to determine As ultratrace levels by atomic spectrometry. Trapping of arsane produced by a hydride generation step will be optimized as well as subsequent release of trapped As species. Coupling of the trap with various spectrometric detectors such as AAS, ICP-MS or AFS will be investigated as well as analyte transport losses between the trap and the detector. Interference of selected elements (Se, Sb, Bi) on As preconcentration in the trap will be studied. Analytical figures of merit will be specified for the best combination of the trap and detector including applicability to real samples.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html