Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium slitin titanu s využitím neutronové difrakce
Thesis title in Czech: Studium slitin titanu s využitím neutronové difrakce
Thesis title in English: Investigation of titanium alloys with the use of neutron diffraction
Key words: slitiny titanu, fázové transformace, neutronová difrakce
English key words: titanium alloys, phase transformations, neutron diffraction
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: dissertation
Thesis language:
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Author:
Advisors: RNDr. Jana Šmilauerová, Ph.D.
Guidelines
1. Seznamte se s fázovými transformacemi probíhajícími ve slitinách titanu.
2. Seznamte se s metodou neutronové difrakce.
3. Seznamte se s vybranými laboratorními metodami pro studium fázových transformací.
4. Zkoumejte fázové transformace ve vybraných slitinách titanu.
References
G. Lütjering, J. C. Williams. Titanium. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 2007.
G. E. Bacon. Neutron Diffraction. Oxford University Press, London, 1962.
Preliminary scope of work
Slitiny titanu nalézají díky svým vynikajícím mechanickým vlastnostem a dobré korozní odolnosti uplatnění v široké škále oborů: v leteckém a automobilovém průmyslu, sportu i medicíně. Fázové transformace ve slitinách titanu jsou velmi komplexní problematika a některé jejich mechanismy stále nejsou uspokojivě popsány. Cílem této práce bude zkoumat fázové transformace ve vybraných slitinách titanu s důrazem na využití neutronové difrakce a objasnit souvislost fázových transformací s mechanickými vlastnostmi materiálu.
Preliminary scope of work in English
Due to excellent mechanical properties and good corrosion resistance, titanium alloys find use in a wide range of applications, e.g. in aerospace and automobile industries, sports and medicine. Phase transformations in titanium alloys are very complex and some of their mechanisms are still not satisfactorily described. The aim of this thesis will be to investigate the phase transformations in selected titanium alloys with the emphasis on employing neutron diffraction and to clarify the relationship between phase transformations and mechanical properties of the material.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html