Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Femtosekundová laserová spektroskopie diamantu
Thesis title in Czech: Femtosekundová laserová spektroskopie diamantu
Thesis title in English: Femtosecond laser spectroscopy of diamond
Key words: diamant, femtosekundová laserová spektroskopie, elektron-děrová kapalina
English key words: diamond, femtosecond laser spectroscopy, electron-hole liquid
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.01.2016
Date of assignment: 01.02.2016
Confirmed by Study dept. on: 15.02.2016
Date and time of defence: 08.06.2017 00:00
Date of electronic submission:12.05.2017
Date of submission of printed version:12.05.2017
Date of proceeded defence: 08.06.2017
Reviewers: RNDr. Jana Preclíková, Ph.D.
 
 
 
Advisors: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.
Guidelines
Diamant je materiálem mimořádných vlastností, který lze v současné době připravit technologickými postupy v požadované kvalitě. Diamant je možné dopovat vhodnými atomy, a proto je dnes považován za polovodič, i když má velmi velkou hodnotu zakázaného pásu energií (5.47 eV). Absorpcí ultrafialového světla vznikají v diamantu excitované nosiče náboje - elektrony a díry, které mohou díky vzájemné Coulombické interakci vytvářet excitony (vázaný elektron-děrový pár). Vzhledem k tomu, že vazebná energie excitonu je v diamantu velká, lze velmi dobře studovat vlastnosti excitonů luminiscenční spektroskopií i za pokojové teploty. Pro nízké teploty a vysoké koncentrace fotoexcitovaných nosičů může docházet ke kondenzaci nosičů do elektron-děrových kapek, vzniká elektron-děrová kapalina. Její vznik byl experimentálně prokázán v roce 2000, ale jej vlastnosti nejsou stále ještě úplně prozkoumány. Jev je zajímavý nejen z hlediska základního výzkumu, ale také z důvodů aplikačních, protože ovlivňuje mimo jiné transportní vlastnosti diamantu.
Diplomová práce navazuje na předchozí výzkum vedený na katedře a zaměří se na dynamické chování systému fotoexcitovaných nosičů náboje (volné nosiče, excitony, elekron-děrová kapalina) v objemovém diamantu, které bude studováno experimentálními metodami femtosekundové laserové spektroskopie.
References
1. M. Fox: Optical Properties of Solids, Oxford University Press, 2001
2. Physics and Applications of CVD Diamond, eds. S., Ch. Nebel, M. Nesladek, Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim
3. C. F. Klingshirn: Semiconductor Optics, Springer Verlag, Berlin, 1995
4. Časopisecká literatura
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html